Dlaczego stosujemy klasyfikację UNSPSC ?

UNSPSC,kodyfikacja,klasyfikacj
UNSPSC Codes
 UNSPSC® - The United Nations Standard Products and Services Code®.
Jest to Kodeks Standardów Produktów i Usług Narodów Zjednoczonych, pozwalający zakwalifikować wg ustalonych kategorii każdy przedmiot lub usługę.
 
Hosmed.eu opiera swoją klasyfikację sprzętu medycznego oferowanego przez użytkowników portalu na powyższej, sprawdzonej systematyce. Hosmed.eu jest jedynym w Polsce portalem branżowym, wykorzystującym kodyfikację UNSPSC.

Jakie podstawowe korzyści daje użytkownikom oparcie na tej klasyfikacji?

Globalizacja
Polska należy do wspólnego obszaru ekonomicznego Unii Europejskiej i potencjalni nabywcy towarów oferowanych w Hosmed.eu mogą pochodzić z innych krajów europejskich lub z poza Europy. Dzięki ujednoliconej klasyfikacji UNSPSC odnajdywanie poszukiwanych produktów staje się dużo łatwiejsze, nawet pomimo opisu produktu w języku polskim. Dla zagranicznych osób odwiedzających Hosmed, ścieżka dostępu po drzewie kategorii wyświetla się w jego języku lub w języku angielskim. Tym samym przedmiot może być sprzedany do innego kraju bez problemów. Podobnie nabywcy z Polski mogą nabywać produkty za granicą, korzystając z menu opartym na kodach UNSPSC.
W przypadku producentów i sklepów internetowych współpracujących z Hosmed, nasz serwis stanowi dodatkowy kanał dotarcia do produktów znajdujących się na stronach sklepu dzięki przypisaniu im klasyfikacji opartej na uznanym standardzie.

Precyzja
Inną korzyścią, wynikającą z zastosowania klasyfikacji UNSPSC jest możliwość wyświetlania wszystkich przedmiotów danego poziomu kategorii. Od najbardziej ogólnego do bardziej zawężonego, wg żądanych kryteriów. Taka edycja przedmiotów pozwala na grupowanie przedmiotów nie tylko identycznych pod względem nazwy (jak czynią zwykłe porównywarki cen, typu Ceneo czy Twenga), ale i produktów różniących się od siebie różnymi cechami, przy podobnej funkcjonalności. Na przykład ciśnieniomierze są edytowane obok siebie, pomimo różnych nazw i producentów, co pozwala na konkurowanie nie tylko ceną (w popularnych przeglądarkach cena zazwyczaj eliminuje produkty droższe), ale i cechami użytkowymi lub warunkami sprzedaży.

Automatyzacja
Wielu nabywców wspomaga swoje procesy zaopatrzenia różnymi systemami wyszukującymi, które bazują na ujednoliconych standardach klasyfikacji. Dzięki zastosowaniu UNSPSC, Hosmed.eu  jest serwisem, który może współpracować z takimi systemami. Tym samym możliwość taka jest dostępna dla innych witryn, które współpracują z Hosmed.eu .

Podsumowując

Klasyfikacja UNSPSC, zastosowana w Hosmed.eu w sposób znaczący podnosi wartość użytkową portalu i szanse odnalezienia ofert współpracujących z nami sklepów, producentów i innych sprzedawców. Chociaż jest to klasyfikacja dość drobiazgowa, to warto zadać sobie trud, aby zastosować ją do swoich produktów.