::

Światowe zasoby studiów przypadku

Bardzo przydatne w praktyce lekarskiej światowe zasoby case studies (studiów przypadku).
Etox.2p - kilka przypadków pol
Polskojęzyczny, uznany portal, dotyczący toksykologii.
Pittsburgh Medical School
Bardzo ciekawa baza danych, przynależna do University of Pittsburgh.
Baza Case Studies - Medical Si
Dość ciekawy portal, oferujący materiał szkoleniowy studium przypadków.
Baza Case Studies Karolinska I
Doskonała baza baz(Sic!)studium przypadków, przydatna dla doświadczonych lekarzy jak i studentów

Case study database - search engines