Rozwiązania BI szansą na konkurencyjność i rozwój szpitala

Informacja od zawsze stanowiła wartościowy towar i wpływała znacząco na rozwój przedsiębiorstw. Dzisiaj, w okresie dynamicznego rozwoju technologicznego, sytuacja wygląda podobnie, ale paradoksalnie niełatwo jest uzyskać wartościową informację – obecnie przeważają dane. Istnieją już efektywne sposoby na rozwiązanie tego problemu stosowane w różnych dziedzinach życia. Warto o nich pamiętać także w branży medycznej.
 
Od kilku lat coraz głośniej omawiane jest pojęcie Internetu Rzeczy (Internet of Things). To stan, w którym podłączone do globalnej Sieci urządzenia generują i przetwarzają dane, bądź wymieniają się nimi, nierzadko bez udziału człowieka. Skala zjawiska rośnie szybko, ponieważ do Internetu podłączane są kolejne miliardy cyfrowych i fizycznych urządzeń, a także przedmiotów codziennego użytku. Mogłoby się więc wydawać, że nastał czas informacji: powszechnie dostępnej, przydatnej i zrozumiałej.
 
Warto jednak odróżnić dane od informacji. Tych pierwszych jest więcej, ale trudno na ich podstawie szybko wyciągnąć wnioski. Sprawny menedżer przeprowadzi oczywiście niezbędną analizę, której efektem będzie konstruktywne podsumowanie, lecz zajmie mu to relatywnie dużo czasu i spowolni podejmowanie decyzji. Dla zarządzanej przez niego firmy czy instytucji oznacza to mniejszą efektywność. Można oczywiście rozwiązać ten problem, zwiększając zasoby ludzkie w postaci kolejnych specjalistów i w ten sposób przyspieszać procesy. Wiąże się to jednak z dodatkowymi kosztami wpływającymi na rentowność przedsiębiorstwa. Dlatego też warto wziąć pod uwagę inne rozwiązania, które usprawnią procesy bez konieczności rozbudowywania struktur.
 
Analityka biznesowa, czyli Business Intelligence (BI) to jedno z narzędzi ułatwiających aktualnie utrzymanie pozycji na rynku, a nawet zdobycie przewagi nad konkurencją. To właśnie BI ułatwia przekształcanie danych w informacje, które docelowo pozwalają uzyskać wiedzę wykorzystywaną w zarządzaniu. Obecnie stosuje się te narzędzia w wielu branżach, m.in. w sektorach: energetycznym, finansowym, IT, w handlu oraz edukacji. Coraz częściej są one wdrażane również w branży medycznej. Powodem jest szeroki wachlarz korzyści: szybkie zbieranie i przekształcanie danych, udostępnianie wiedzy, tworzenie czytelnych raportów, pomoc w zarządzaniu informacją, optymalizacja kosztów oraz działań czy poprawa rentowności. BI jako narzędzie dla kadry zarządzającej szpitala, służy w ogólnym zarysie do generowania raportów z działalności szpitala.
 
Takie raporty są pomocne w podejmowaniu decyzji w zakresie planowania, organizowania, kierowania poprzez motywowanie oraz kontrolowania, czyli decyzji niezbędnych w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, jakim w obecnej sytuacji jest szpital.- mówi Piotr Socha, kierownik sekcji analiz i rozliczeń z Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, w której to placówce system funkcjonuje od roku.
 
Jak funkcjonuje analityka biznesowa w placówce medycznej można wytłumaczyć na przykładzie systemu CGM CLININET BI, na który składa się kilka prostych w obsłudze modułów. Pierwszy odpowiada za zbieranie danych przywołanych w poprzednim akapicie. Są one przekształcane do postaci ułatwiającej analizę oraz tworzenie raportów, trafiają do hurtowni danych, czyli swoistego rodzaju bazy danych. Po tej operacji możliwe staje się korzystanie z modułu drugiego umożliwiającego prowadzenie analiz statystycznych różnego typu – użytkownik może poznawać przetworzone dane w postaci tabel lub wykresów. Te ostatnie warto wykorzystać w module trzecim przeznaczonym do raportowania. Informacje można zapisywać w różnych formatach i udostępniać je w postaci statycznej lub dynamicznej. Ostatni moduł, menedżerski, to szybki dostęp do kluczowych informacji prezentowanych w przejrzysty sposób.
 
Czy analityka biznesowa rzeczywiście znajduje zastosowanie w placówkach służby zdrowia? Zdecydowanie tak - w szpitalach i przychodniach, zwłaszcza tych większych, dane pochodzą z wielu systemów informatycznych. Wszystkie dostarczają dane, z których warto korzystać. Dotyczą one pracowników, ich płac i wydajności, wydatków, zaopatrzenia, pacjentów, funkcjonowania poszczególnych jednostek placówki czy rozliczeń z NFZ.
 
Zasadniczą korzyścią systemu jest możliwość uzyskania informacji w czasie rzeczywistym na podstawie aktualnych informacji dostępnych w różnych aplikacjach systemowych, związanych z częścią „białą-medyczną” i częścią „szarą-kosztową”. I co najważniejsze, sami kreujemy informacje, które są niezbędne w danej chwili. - podkreśla Piotr Socha. W przypadku szpitala jest niezbędnym narzędziem np. do liczenia kosztów pobytu pacjenta. Dzięki aplikacji BI możemy sformułować te koszty w aspekcie okresu, długości pobytu, płatnika i wielu innych składowych raportu. Jest narzędziem niezbędnym do wyliczenia zysku lub straty na zrealizowanej hospitalizacji. Ponadto BI dostarcza szeregu informacji dotyczących funkcjonowania jednostki, począwszy od wykorzystania czasu pracy, liczby leczonych pacjentów i ich kosztów w rozbiciu na lekarza, a także wielu innych statystyk i analiz kosztowych. Dalsze funkcjonowanie szpitala bez systemu BI byłoby w obecnej sytuacji bardzo utrudnione. - dodaje.
 
Osoba korzystająca ze wspomnianego rozwiązania otrzymuje dane w formie graficznej, która jest obecnie najbardziej przystępną możliwością prezentowania wyników. Tak przedstawione informacje to kompleksowa wiedza na temat placówki, wskazująca na obszary, w których występują problemy i konieczna jest szybka interwencja oraz elementy niewymagające natychmiastowego działania. Tworzenie raportów sprawia, że informacjami można się dzielić i w prosty sposób je porównywać. Dzięki temu użytkownik widzi obraz całej jednostki i jest w stanie podejmować lepsze decyzje. System CGM CLININET BI pomaga odpowiedzieć m.in. na to, gdzie pieniądze są wydawane w nieefektywny sposób, które z segmentów jednostki najlepiej rokują i czy ich rozwój pozwoli zwiększyć zyski placówki, a także jak wyglądają kwestie wydajności czasu pracy personelu.
 
Nawet najzdolniejszy menedżer może mieć dzisiaj problem ze sprawnym zarządzaniem firmą bądź instytucją, ponieważ szybko przybywa danych, które mają kluczowy wpływ na proces podejmowania decyzji. Dużą rolę odgrywają tu czas reakcji oraz kompleksowość działania, a na te pozytywnie wpływa wykorzystanie analityki biznesowej. Celem w przypadku placówek medycznych jest jednak nie tylko uzyskanie przewagi nad konkurencją i osiągnięcie dobrych wyników finansowych, ale przede wszystkim stworzenie komfortowych warunków dla pacjentów. Na wszystkich tych płaszczyznach bez wątpienia sprawdza się Business Intelligence.