Sciencelinks-Wielojęzyczny serwis japoński.

literatura,medyczna
Wyszukiwarka ta jest bardziej środowiskiem, w którym można pozyskać informacje o źródle pożądanego tematu, niż narzędziem do szybkiego znalezienia danego artykułu fachowego. Wymaga dość dobrej znajomości języka angielskiego do poruszania się. Stosowana przede wszystkim przez duże jednostki organizacyjne, mające wyspecjalizowane komórki do zarządzania informacją. Nie dyskwalifikuje to jednak jej niezaprzeczalnych walorów.