Import produktów sprzętu medycznego

medical equipment,sellers
Funkcja importu jest dedykowana głownie dla sklepów, dystrybutorów, producentów sprzętu medycznego i dla innych sprzedawców chcących umieścić na portalu Hosmed duże ilości sprzętu oraz asortymentu medycznego.
 
Zamiast ręcznego wprowadzania przedmiotów ze szczegółowym opisem i zdjęciami, Hosmed pozwala na wykonanie tego automatycznie poprzez odczyt przygotowanego przez sprzedawcę specjalnego zbioru źródłowego zawierającego niezbędne informacje o produktach. Raz wprowadzone dane mogą być następnie stale aktualizowane nową zawartością zbioru źródłowego, w szczególności bieżącymi cenami produktów.

Produkty zapisane w pliku źródłowym mogą być importowane ręcznie przez sprzedawcę poprzez stronę "Konfiguracja importu” lub automatycznie (zalecane) przez Hosmed w godzinach nocnych. W przypadku importu automatycznego dobrym rozwiązaniem jest wdrożenie po stronie systemu informatycznego sprzedawcy specjalnego procesu, który np. raz dziennie tworzyć będzie zbiór importowy odzwierciedlający aktualny stan produktów w bazie danych u sprzedawcy.
 
Format zbioru

Zbiór źródłowy powinien być utworzony w uzgodnionym formacie. Hosmed stosuje dwa rodzaje formatów zbioru źródłowego:
 • Format Hosmed (csv)
 • Format XML
Format Hosmed pozwala na import pełnego zakresu danych stosowanego przez portal Hosmed, w szczególności dwóch zdjęć produktu, kategorii UNSPSC, czy informacji o gwarancji. Specyfikacja techniczna zbioru źródłowego w formacie Hosmed znajduje się tutaj.
 
Ponieważ przygotowanie zbioru w formacie Hosmed wymaga specjalnych zabiegów informatycznych, to sprzedawca może zastosować zbiór źródłowy w formacie XML, który często stosowany jest przez większość aplikacji obsługujących sklepy internetowe na potrzeby integracji z porównywarkami cen i innymi portalami integrującymi sklepy internetowe. Zakres informacyjny zbioru źródłowego w formacie XML jest na ogół wystarczający na potrzeby Hosmed. Część informacji można zawsze uzupełnić po dokonaniu importu już z poziomu portalu Hosmed. W szczególności należy uzupełnić kod kategorii wg klasyfikacji UNSPSC.
 
Przystąpienie do importu

Realizacja importu wymaga przeprowadzenia następujących kroków:
 1. Wejdź na stronę „Konfiguracja importu” i uruchom funkcję: Rozpocznij konfigurację importu produktów
 2. Wybierz odpowiedni format zbioru źródłowego, który zamierzasz zastosować.
 3. Wpisz pełen adres internetowy zbioru źródłowego do importu, np. http://moja_witryna.pl/sklep.xml. W przypadku formatu Hosmed wystarczy podać tylko adres główny witryny (lub łącznie z podfolderami, np. http://moja_witryna.pl/wymiana), a Hosmed przyjmie domyślną nazwę zbioru unikalną dla każdego sprzedawcy.
 4. O ile jest taka potrzeba, określ wyjątki dla importowanych kategorii produktów.
 5. Zapisz ustawienia importu.
 6. Sprawdź dostępność zbioru importowego poprzez klawisz „Sprawdź
 7. Możesz wykonać import poprzez klawisz „Wykonaj”. Zalecamy jednak wcześniejsze skontaktowanie się z nami w celu weryfikacji danych zawartych w zbiorze importowym (kodowanie znaków narodowych, atrybuty produktów, itp.)
 8. Gdy import zostanie sprawdzony i zakończy się sukcesem, to możesz zaznaczyć import automatyczny, aby jego realizacja była przeprowadzana automatycznie przez Hosmed.
Uwaga
 • Wszystkie produkty dodane do bazy danych Hosmed w wyniku importu otrzymują status „Niezatwierdzone” i są dostępne z menu „Moje produkty”. Po sprawdzeniu poprawności zaimportowanych przedmiotów można je wszystkie zaznaczyć, zatwierdzić i wystawić. Warunkiem zatwierdzenia jest ustalenie dla każdego produktu międzynarodowego kodu kategorii UNSPSC, który jest kluczową informacją opisującą przedmioty na portalu Hosmed.
 • Jeżeli w zbiorze importowym znajdują się produkty nie będące sprzętem medycznym lub asortymentem dla jednostek ochrony zdrowia, to takie produkty powinny być pominięte podczas importu. Nie zaczynaj importu, zanim w ustawieniach importu nie zostaną określone wyjątki dla importowanych kategorii produktów.
   
 • Zalecamy staranne ustalenie właściwej kategorii, co może być jednak czasami problematyczne. Dla ułatwienia, w drugiej zakładce obok listy wyboru kategorii znajduje się wyszukiwarka kategorii wg słów kluczowych. Dodatkowo, w kolejnej zakładce znajduje się lista kategorii użytych już przez sprzedawcę, co powinno przyspieszyć proces wyznaczania kategorii dla dużej ilości produktów.
Proces samego wystawiania można też celowo wydłużyć i podzielić na etapy, aby przez dłuższy okres wykorzystać stosowany przez Hosmed sposób promowania ostatnio dodanych przedmiotów na stronie głównej portalu.
 
Ogólne zasady importu:
 • Jeżeli import zakończy się pełnym sukcesem, to system nie będzie dokonywał ponownego odczytu zbioru źródłowego, chyba że zmieni się zawartość zbioru źródłowego (wg daty ostatniej modyfikacji zbioru lub daty modyfikacji zapisanej w zbiorze XML).
 • Kiedy pojawi się nowa, poprawiona wersja zbioru źródłowego, to do bazy Hosmed zostaną dodane tylko nowe produkty, a istniejące zostaną zaktualizowane. Gdy produkt w zbiorze źródłowym posiada pole określające datę ostatniej modyfikacji produktu, to Hosmed może na podstawie tej daty pominąć aktualizację produktu.
 • Każdy produkt w zbiorze źródłowym powinien posiadać swój unikalny numer identyfikacyjny (cyfry lub litery) w bazie danych sprzedawcy, co pozwoli na jednoznaczną identyfikację produktów sprzedawcy na portalu Hosmed i umożliwi aktualizację informacji o produkcie. Numery ID produktów odgrywają kluczową rolę przy integracji Hosmed z portalem sprzedawcy. Po każdej zmianie tego numeru w bazie sprzedawcy, należy analogicznie zmienić ten numer w szczegółach przedmiotu na portalu Hosmed. Ewentualnie, gdy pojawi się ten sam produkt, ale z nowym numerem ID, to poprzedni numer ID (w bazie Hosmed) powinien być podany w odrębnym polu zbioru źródłowego.
 • Dla każdego produktu można określić jego adres internetowy na stronie sprzedawcy, a także adres internetowy zdjęcia produktu (w przypadku formatu Hosmed – 2 zdjęcia). Zdjęcia produktów będą skopiowane na stronę Hosmed.eu i w razie potrzeby automatycznie przeskalowane do wymiarów wymaganych przez Hosmed, tj. do wymiarów ograniczonych przez prostokąt: 640x480 px. Automatycznie zostaną też utworzone miniaturki zdjęć o wymiarach i 100x100 px.
 
Dotyczy tylko formatu Hosmed:
 • Zbiór źródłowy składa się w sumie z 22 pól. Dopuszczalne są jednak wiersze zawierające tylko 4 pola, gdy aktualizacja dotyczy tylko zmiany ceny produktu.
 • Każdy produkt powinien posiadać informację o producencie. Bezwzględnie zalecamy stosować numer ID producenta ze słownika Hosmed dostępnego na stronie Producenci (po usunięciu filtru: Tylko wystawione). Jeżeli w słowniku Hosmed nie ma wymaganego producenta, to prosimy o poinformowanie nas o tym albo prosimy zamieścić nazwę producenta w dedykowanym polu zbioru źródłowego importu.
Pytania i zagadnienia:
 
Przystąpienie do importu, gdy część produktów została już wprowadzona ręcznie
Jeżeli sprzedawca wprowadził już ręcznie cześć produktów na portalu Hosmed istnieje niebezpieczeństwo, że po wykonaniu importu wszystkich swoich produktów cześć produktów zostanie zdublowana. Aby nie dopuścić do podwójnego wprowadzania tego samego produktu na stronach Hosmed , należy ręcznie wpisać do każdego istniejących już pozycji numer systemowy produktu (ID) z bazy danych sprzedawcy, tj. ten sam numer, który zawarty jest w zbiorze źródłowym importu. Dzięki temu podczas importu tych produktów nie zostaną one dodane, a jedynie zostaną zaktualizowane. Numer produktu można wprowadzić w szczegółach każdego przedmiotu ze strony Moje produkty.
 
Pola wymagane oraz opcjonalne w zbiorze źródłowym w formacie XML.
Zbiór źródłowy w formacie XML powinien bezwzględnie zawierać numer ID oraz nazwę produktu. Bardzo wskazane jest aby w zbiorze importowym znalazły się jeszcze następujące informacje: opis produktu, nazwa producenta, model produktu, adres strony internetowej produktu, adres internetowy zdjęcia oraz cena produktu. Jeżeli podstawowa struktura zbioru XML nie przewiduje niektórych z powyższych informacji, to należy wykorzystać tzw. atrybuty przewidziane na informacje dodatkowe. Poprzez atrybuty można przekazać również inne informacje, aby w pełni wykorzystać zakres informacji o produkcie przewidziany przez Hosmed.
Poniżej znajduje się pełna lista nazw atrybutów:
Model – symbol modelu produktu
Keywords – słowa kluczowe (domyślnie jako słowa kluczowe przyjmowana jest własna nazwa kategorii podana w zbiorze XML)
UNSPSC – kod kategorii wg klasyfikacji UNSPSC
Currency – trzyliterowy symbol waluty
Photo2 – adres drugiego zdjęcia produktu
Year – rok produkcji
Condition – stan techniczny, 1-nowy, 2-używany, 3-odnowiony
Warranty – informacja o gwarancji, 1-brak, 2-jest
WarrantyDetails – dodatkowe informacje o gwarancji (np. 24 miesiące)
OldProductID – poprzedni numer ID produktu, gdy nastąpiła zmiana tego numeru
Modified – data ostatniej modyfikacji informacji o produkcie po stronie sprzedawcy (zapobiega ponownemu importowi tych samych informacji)
Part – gdy 1 - produkt jest częścią zamienną
PartNumber – numer części stosowany w specjalistycznych katalogach