Portal CureHunter

CureHunter
Ten portal umożliwia w sposób kompleksowy zaznajomienie się z daną jednostką chorobową. Unikatowa forma interaktywnej grafiki pozwala śledzić powiązania danej jednostki chorobowej z innymi oraz możliwe zastosowanie środków farmakologicznych i technik terapeutycznych. Dla osó, które wprawnie posługują się językiem angielskim jest to narzędzie niezwykle pomocne.