Brydż on-line

brydż,zabawa
Podobnie do szachów czy warcabów, po szybkiej rejestracji dostępne są setki stołów.