Sprz�t medyczny >> Wielorazowy >> Kulki kegla

Kulki do �wiczenia mi�ni Kegla GOOD VIBES Perfect XI - fioletowe

Kulki gejszy, dzi�ki temu, �e �wicz� mi�nie Kegla, u�atwiaj� por�d, przyspieszaj� doj�cie do formy po urodzeniu dziecka, a tak�e s� pomocne przy Pe�ny opis produktu w sklepie Dlapacjenta.pl... Więcej...
Cena brutto:67,00PLN
  • Producent:

    Nieokre�lony

  • Stan techniczny:Nowy