::

Polityka dotycząca plików cookie

Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez serwis hosmed.eu.

I. Definicje
 1. Administrator - ADAM BARANIECKI prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AP PLAN ADAM BARANIECKI (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. dr. Bronisława Świderskiego 13, 64-100 Leszno i adres do korespondencji: Os. Wieniawa 57A, 64-100 Leszno) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5991031345, REGON 210191109 oraz PRZEMYSŁAW KANIA prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KANIA PRZEMYSŁAW WSPÓLNIK S.C. AP PLAN (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. dr. Bronisława Świderskiego 13, 64-100 Leszno i adres do korespondencji: Os. Wieniawa 57A, 64-100 Leszno) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6971091770, REGON 301691445, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod firmą AP PLAN ADAM BARANIECKI, PRZEMYSŁAW KANIA SPÓŁKA CYWILNA wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. dr. Bronisława Świderskiego 13, 64-100 Leszno i adres do korespondencji: Os. Wieniawa 57A, 64-100 Leszno) NIP spółki cywilnej 6972245620, REGON spółki cywilnej 300942796, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenach hosmed.pl oraz hosmed.eu.
 6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
   1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
   2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
   • Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
   III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
   1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
    1. Konfiguracji serwisu
     • i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
     • ii) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
     • iii) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
     • iv) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
     • v) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
    2. Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
     • i) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
     • ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
     • iii) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
    3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
     • i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
     • ii) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
    4. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
     • i) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
    5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
     • i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
    6. Świadczenia usług reklamowych
     • i) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
    7. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
   2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
    1. Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
     • i) www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
    2. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
     • i) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
    3. Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
     • i) Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
    4. Zalogowania do serwisu za pomocą konta w innym serwisie:
     • brak
    5. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
     • brak
    6. Prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
     • brak
    7. Wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
     • brak
    8. Umieszczanie tagów remarketingowych służących wyświetlaniu reklam w innych serwisach internetowych obsługujących sieci reklamowe:
     • i) Google AdWords Remarketing [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
    IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
    1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
    2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
    3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.